Re-integratie via de gemeente

Mensen met een uitkering die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van Halte Werk. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van Halte Werk eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
Halte Werk bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. Dat kan een opleiding of cursus zijn, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt Halte Werk welke hulp het beste bij u past.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat Halte Werk van u verwacht.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door Halte Werk gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan Halte Werk uw uitkering tijdelijk verlagen.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Organisaties

Re-integratiebedrijf

UWV-Werkbedrijf

 0900-92 94 uwv.nlMallegatsplein 101815AGAlkmaar

Odion - De Andere Oever Eetcafé

 0299-41 95 55 odion.nlDe Oeverlanden 1241441RDPurmerend

Odion - Guisveld

 06-53 60 85 70 odion.nlGeorge Gershwinstraat 2071544NXZaandijk

Loopbaancoach of begeleider

De Gewenste Richting Op

 072-58 99 287 degewensterichtingop.nlIde Klaas Minlaan 91862GDBergen

Edubookers

 085-40 19 548 edubookers.comBogert 15612LXEindhoven

Vergelijk hulpaanbod