HomeContact
Professionals

Klachten, bezwaar en beroep

Uw uitkeringsinstantie moet zich aan de regels houden en u goed en tijdig informeren. Als u het niet eens bent met een beslissing van een uitkeringsinstantie of als ze u niet prettig behandelen, kunt u daar iets tegen ondernemen.

Klacht

U kunt een klacht indienen tegen de manier waarop de uitkeringsinstantie met u omgaat.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de uitkeringsinstantie.

Beroep

Bent u niet tevreden over de reactie op uw bezwaar dan kunt u in beroep gaan .

U moet zelf ook aan de regels voldoen. Als u zich niet aan de regels houdt, kan dat gevolgen hebben.