Ambulante Begeleiding De Linde

Algemene informatie

De Linde biedt ambulante woonbegeleiding, dagbesteding en vooral praktische ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Wij proberen naast mensen te gaan staan en samen te doen wat nodig is. Onze cliënten zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, soms in combinatie met GGZ problematiek die zelfstandig wonen.
De Linde is HKZ gecertificeerd.

De Linde onderscheidt zich door:
• integrale benadering van VG- en GGZ-problematiek
• begeleiding èn coördinatie;
• integrale benadering van alle levensterreinen; inclusief het huishoudboekje
• ter zake en effectief; gemiddelde inzet drie uur per cliënt/week
• verzorgd door goed opgeleide, betrokken 50-plussers met levenservaring
• persoonlijk en flexibel; nooit meer dan vijf cliënten per begeleider
• zo nodig aanvullende diensten, specialistische expertise, dagbesteding,  budgetbeheer, en inzet vrijwilligers
• professionele samenwerking in kleinschalige en flexibele organisaties op wijkniveau.
Woonbegeleiding van LindeZorg heeft tot doel kwetsbare burgers in staat te stellen actief deel te nemen aan onze samenleving, en de inzet van (dure) specialistische zorg te beperken.
Bij de aanvang van de woonbegeleiding is er vaak een kluwen aan problemen. Zo kan er sprake zijn van verwaarlozing, gezondheidsproblemen, relatieproblemen, staat het werk of de dagbesteding op het spel en/of zijn er schulden en is men niet bij machte een administratie bij te houden.
Om uit de problemen te raken doen we wat nodig is. We volgen de weg van het logisch verstand en pakken de problemen per gebied aan. Daarnaast vergezellen wij de cliënten bij formele bezoeken aan instanties. Hierbij kunt u denken aan uitkeringsinstanties, de Stadsbank, specialistenbezoek, financiële hulpverlening (we ondersteunen in het traject naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WSNP) , contacten met de werkgever, contacten met de woningbouwvereniging, et cetera. Dit om te voorkomen dat er opnieuw misverstanden ontstaan en te zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Contactinformatie

 023-55 75 174 (Hoofdkantoor)Stationsplein 991703WE Heerhugowaard www.stichtingdelinde.nl www.stdl.nlLaatste controle: april 2020

Plan route

Postadres
Postbus 50572000CB Haarlem

Toegankelijk

Lift of traplift aanwezig

Hulpaanbod

Ambulante Begeleiding LindePlus

LindePlus is de vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor cliënten van De Linde: zelfstandig wonende mensen met een (lichte) verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Over het algemeen ontvangen de cliënten van De Linde enkele uren per week professionele begeleiding. Om echt mee...

Ambulante Begeleiding LindeWonen

LindeWonen biedt ondersteuning aan kleinschalige, zelfstandige woonvoorzieningen. De Linde werkt samen met orthopedagogen, psychologen en andere experts en therapeuten, gespecialiseerd in onze doelgroep. Deze deskundigen verzorgen de intake en diagnose en zijn verantwoordelijk voor het...

Ambulante Begeleiding LindeZorg

Woonbegeleiding is de kern van onze dienstverlening. Woonbegeleiding bestaat meestal uit enkele uren per week begeleiding aan huis. Die begeleiding is altijd gericht op stabilisatie van het dagelijks leven in al zijn facetten: met familie, op het werk en in de buurt. Een tweede kerntaak van de...

Budgetbeheer De Linde

Een sluitend huishoudboekje is bij het zelfstandig wonen van het grootste belang. Geldzorgen staan een adequate begeleiding op andere levensterreinen ernstig in de weg, om over schulden nog maar niet te spreken. Om verrassingen te voorkomen wordt tijdens de intake bij iedere nieuwe cliënt een...

LindeActief

De activiteiten van onze dagbesteding zijn divers door de verschillende locaties waar dit aangeboden wordt. Wilt u meer hierover weten of bent u zelf voornemens om dagbesteding aan te bieden in uw regio, neem dan contact op met ons ZAT team 023 5575174

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Gehandicaptenzorgorganisatie
Vergelijk hulpaanbod