Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Wmo-loket. Of direct een melding doen.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De medewerker van Het Sociaalplein bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Ambulante begeleiding en coaching

Ambulante begeleiding van StraatGeluid is begeleiding door een...

Individuele begeleiding

Spot Atelier –begeleiding, ondersteunt mensen met een...

Individuele begeleiding

ABC Alkmaar biedt ondersteuning bij problemen op het gebied...

Regieondersteuning

Begeleiding bij structuur en regie

Eerst inventariseer ik waar u ondersteuning bij wenst en op welke...

Ambulante woonbegeleiding

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Ambulant gezinsbegeleiding

Sommige mensen (kinderen, jongeren en/of volwassenen) hebben wat...

Coaching samengestelde gezinnen

Door middel van een kortdurende en oplossingsgerichte manier van...

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding wordt gegeven indien hiervoor een verwijzing is...

Opvoedingsondersteuning

ABC: persoonlijk gesprek ouders en professionals

Voor ouders, familieleden, professionals die werken met jongeren...

Advies en coaching voor ouders rond (hoog)begaafdheid

Advies en coaching voor ouders rond (hoog)begaafdheid: ouders...

Advies over de gewenste zorg

Wij kunnen informatie geven over alle vormen van ondersteuning aan...