Menu

Werken met een beperking

Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking

Toeslag voor studenten met een beperking, die niet in staat zijn naast hun studie te werken. U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Banenafspraak en doelgroepregister

Mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroepsregister staan, komen in aanmerking voor aangepast werk, loonkostensubsidie of beschut werk.

Werken met loonkostensubsidie

De gemeente kan werkgevers financieel tegemoetkomen, wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Wat is beschut werk?

Aangepast werk via de gemeente voor mensen die niet bij een gewone werkgever kunnen werken.

Vergelijk hulpaanbod