Menu

Familie van elkaar

Zijn jij en je partner (verre) familie van elkaar? Dan is de kans dat je een kind krijgt met een erfelijke aandoening iets groter.

Erfelijke ziekten of aandoeningen

We zijn allemaal drager van enkele erfelijke aandoeningen. Meestal merk je daar niets van, maar het kan ook zijn dat je allebei drager bent van dezelfde aandoening of ziekte. Dan is de kans groter dat jullie kind deze aandoening erft.

Wanneer je neef en nicht van elkaar bent

Als er in je familie erfelijke ziektes voorkomen, dan is de kans op het doorgeven van die ziektes aan je kind groter. In Nederland heeft 2 tot 3% van alle kinderen een aangeboren aandoening. Als je partner bijvoorbeeld je neef of nicht is, dan heb je 4 tot 5% kans op een kind met een aandoening. Ook als je partner je achterneef of achternicht is, heb je iets meer kans op een kind met een aandoening.

Praat erover met een deskundige

Ben je verre familie van elkaar en willen jullie een kind? Je kunt hier vóórdat je zwanger bent over praten met een verloskundige of je huisarts. Deze kan je doorverwijzen naar een specialist. Als er in jullie familie erfelijke aandoeningen voorkomen, kan soms met een dragerschapstest uitgezocht worden of jullie drager zijn van dezelfde aandoening.

Meer informatie over erfelijkheid

Lees meer over erfelijkheid op Erfelijkheid.nl. Zoals de folder 'Een gezonde baby: kinderen uit familiehuwelijken'. Op Benikdrager.nl staat wat je kunt doen als jij of je partner een verhoogde kans hebben op een kind met een erfelijke aandoening.

 

Keurmerk

Bron: Familie van elkaar

Organisaties

Huisarts

Huisarts D. Scholte

 072-57 18 880Middenweg 531703RBHeerhugowaard

Huisartsenpraktijk Hooglugt

 072-57 43 142 huisartsenpraktijkhooglugt.praktijkinfo.nlUiterwaard 91703MBHeerhugowaard

Praktijk Barten en Dorhout

 072-57 18 550 www.bartendorhout.nlClara Wichmanntuin 111705JZHeerhugowaard

Verloskundige

SAM& - Amstelland-Meerlanden

 020-64 00 810 centrumsam.nlLaan van de Helende Meesters 81186AMAmstelveen

Vergelijk hulpaanbod