Irma Timmermans is een alleenstaande moeder van 39. Na haar scheiding vond Irma het moeilijk haar leven weer op orde te krijgen. Daarnaast worstelde ze nogal met de opvoeding van haar zoon Frank. Uiteindelijk bleek hij een aan autisme spectrum stoornis te hebben, maar voordat ze daar achter was!

Haar zoon Frank is 8; hij vindt het moeilijk om met mensen om te gaan; hij zegt niets tegen mensen die hij niet goed kent. Verder heeft hij het erg moeilijk met veranderingen.

In die jaren na de scheiding kostte het Irma veel moeite haar financiën te regelen. Nu heeft ze met wat hulp haar administratie weer op orde.

Irma werkt in de keuken van een verpleeghuis. Daarnaast is ze vrijwilliger voor het Diabetesfonds, dat geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. Ze was eerst collectant, maar ze wist meteen ook al zoveel collectanten te werven, dat ze haar vroegen om collecteleider te worden. En dat doet ze nu alweer een jaar of 3. Het is altijd druk in die maanden voor en na de collecte, maar het geeft heel veel voldoening dat ze weer zoveel mensen kan vinden die bereid zijn iets voor een goed doel te doen.

Deze tekst is gebaseerd op waargebeurde verhalen. De persoonsgegevens zijn wel fictief.

Bestanden

Irma Timmermans JPG, 106,4 kB