HomeContact
Professionals

Huishoudelijke hulp heet nu Thuisondersteuning

Huishoudelijke hulp heet nu thuisondersteuning

Huishoudelijke hulp heet sinds januari 2017 thuisondersteuning. De gemeente maakt geen onderscheid meer in verschillende soorten huishoudelijke hulp of ondersteuning. Bovendien wordt niet meer gekeken naar het aantal uren of minuten dat gewerkt wordt maar vooral naar wát er gedaan moet worden en of dat ook goed wordt gedaan.

Thuisondersteuning

Voorheen werd gesproken van Huishoudelijke Hulp 1 (vooral schoonmaakwerk) en Huishoudelijke Hulp 2 (schoonmaakwerk plus een aantal andere taken). Daar is de gemeente Heerhugowaard van af gestapt.

De gemeente vindt het vooral belangrijk dat de klant goed geholpen wordt en dat u als klant de ondersteuning krijgt die nodig is. Ofwel: dat de dingen worden gedaan die voor u noodzakelijk zijn. En of dat nu Huishoudelijke Hulp 1 of 2 heet, maakt niet meer uit. Straks hebben we het alleen nog maar over thuisondersteuning.

Niet meer in uren

Wat er nog meer verandert, is de indicatie. De Wmo-consulent van de gemeente gaat namelijk niet meer bepalen hoeveel uren hulp iemand nodig heeft. Er wordt vanaf nu vooral gekeken wát er moet worden gedaan en of dat op de juiste manier gebeurt. De tijd die de thuishulp daarvoor nodig heeft, is dan minder belangrijk.

Wat is nodig en hoe vaak?

In de nieuwe situatie zal een Wmo-consulent nog steeds kijken naar wat voor de klant noodzakelijk is. Samen met de klant stelt de consulent dan een lijst op van taken die nodig zijn. Dat kan variëren van stofzuigen en het bed opmaken tot en met bijvoorbeeld het in de gaten houden van de post of het signaleren van eventuele veranderingen in uw welzijn of leefsituatie. In overleg met de consulent bepaalt u ook hoe vaak de ondersteuning nodig is (bijvoorbeeld één keer per week ).

De klant geeft vervolgens aan van welke thuiszorgorganisatie hij of zij de thuisondersteuning wil ontvangen en de gemeente stuurt de lijst met taken daar naartoe.

En hoe wordt dat dan uitgevoerd?

Vervolgens komt er iemand van de gekozen thuiszorgorganisatie op bezoek bij de klant. Samen bespreken ze dan op welke manier de taken het beste kunnen worden uitgevoerd. In overleg met de klant maakt de thuishulp een ondersteuningsplan. Zo weet de klant waar hij of zij aan toe is en wat er van de thuiszorgorganisatie verwacht mag worden.

Waarom deze verandering?

De gemeente vindt het vooral belangrijk dat iedereen die thuisondersteuning krijgt goed geholpen wordt. Dat de klant de ondersteuning krijgt die nodig is en dat de kwaliteit van die ondersteuning goed is.
In de praktijk is gebleken dat dat niet automatisch goed komt als we alleen naar uren kijken. Zo kan het namelijk gebeuren dat in het ene huishouden bepaalde dingen extra worden gedaan omdat er nog een halfuurtje over is, terwijl de thuishulp in een ander huishouden tijd tekort komt om de juiste ondersteuning te geven.
Vandaar dat de gemeente het nu anders aanpakt.

Wanneer?

Vanaf 1 januari 2017 gaat de indicatie bij nieuwe klanten op deze nieuwe manier. En op 17 juli van dit jaar zal de nieuwe aanpak bij iedereen zijn ingevoerd. Voor de meeste klanten verandert er niet direct iets. Behalve als de indicatie afloopt voor 17 juli 2017. Voor die tijd neemt een Wmo-consulent in elk geval contact op om te praten over de nieuwe situatie.

Wat er niet verandert

Wat niet verandert, is het beleid van de gemeente dat een indicatie voor huishoudelijke hulp (nu dus thuisondersteuning) alleen wordt gegeven aan mensen die het huishouden niet zelf kunnen doen, ook niet op een aangepaste manier of met hulp uit de omgeving. Die indicatie geldt dan alleen voor de meest noodzakelijke hulp. De huishoudelijke hulp kan vervolgens verkregen worden via één van de organisaties waar de gemeente mee samenwerkt, of via een persoonsgebonden budget. In beide gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Meer Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Misschien vindt u het antwoord tussen onze reacties op de meest gestelde vragen. Anders mag u altijd contact opnemen met Het Sociaalplein:

  • Telefoonnummer: 14 072.
    Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
  • E-mail: hetsociaalplein@heerhugowaard.nl
  • Langskomen kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis op Parelhof 1 in Heerhugowaard. Wilt u niet wachten en direct geholpen worden? Maak online een afspraak in de agenda van Het Sociaalplein.