HomeContact
Professionals

Vragen over thuisondersteuning

Meest gestelde vragen over thuisondersteuning

Wat verandert er per 1 januari 2017?

 

Huishoudelijke hulp via de Wmo heet in Heerhugowaard voortaan thuisondersteuning. Behalve huishoudelijke taken, kunnen daar ook ondersteunende taken bij horen.
Veel gemeenten bezuinigen op de huishoudelijke hulp maar Heerhugowaard doet dat niet. De gemeente Heerhugowaard maakt er juist iets extra’s van. Onder meer door de thuiszorgmedewerkers de gelegenheid te geven in actie te komen als zij signaleren dat er ergens iets aan de hand is.

Verder rekent de gemeente de thuiszorgorganisaties niet meer af op uurtjes maar op het resultaat! De Wmo-consulent van de gemeente gaat namelijk niet meer bepalen hoeveel uren hulp u nodig heeft. Er wordt vanaf nu vooral gekeken wát er moet worden gedaan en of dat op de juiste manier gebeurt. De tijd die de thuishulp daarvoor nodig heeft, is dan minder belangrijk.

Wie bepaalt hoe vaak de medewerker bij mij langs komt en hoe wordt dat bepaald?
 

De Wmo-consulent komt bij u thuis om samen met u te kijken wat noodzakelijk is. In overleg wordt dan een lijst met werkzaamheden gemaakt die de thuiszorgorganisatie voor u gaat doen. En per taak wordt aangegeven of het bijvoorbeeld één keer per week, één keer per twee weken of één keer per maand moet gebeuren.

Ik heb nu een aantal uren hulp per week. Worden die dan minder of juist meer?

 

Dat zal per situatie verschillen. Op dit moment komen thuiszorgmedewerkers in het ene huishouden tijd tekort terwijl ze ergens anders tijd over hebben. Daarom wil de gemeente niet meer naar het aantal uren kijken. Het is het belangrijkst dat de noodzakelijke dingen worden gedaan en dat dat goed gebeurt. En in de praktijk zal blijken hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dat kan de ene keer ook meer zijn dan de andere keer.

Zal de hoogte van mijn eigen bijdrage gaan wijzigen?
 

Dat hangt van een aantal factoren af. Het is lastig om hier in het algemeen iets over te zeggen, omdat het voor iedereen anders zal zijn. In de volgende brief, die in januari wordt verstuurd, wordt onder meer aandacht aan dit onderwerp besteed.
Maar áls er iets verandert in uw eigen bijdrage, dan gaat dat pas in nadat de nieuwe werkwijze is ingegaan. Dus vanaf 17 juli 2017 of eerder, als uw indicatie eerder verloopt.

Behoud ik mijn eigen thuiszorgmedewerker?

 

Dat is iets wat niet door de gemeente bepaald wordt. Net als nu, is het straks ook de taak van de thuisorganisatie om iedereen de juiste ondersteuning te geven, op de juiste manier. Daarbij hoort ook de keuze van de medewerker die het werk verricht. Als uw nieuwe indicatie is vastgesteld, kunt hierover zelf in gesprek gaan met uw thuiszorgorganisatie.

Mag dezelfde organisatie, als waar ik nu bij ben, de zorg blijven leveren? of moet ik overgaan naar een andere zorgorganisatie?

 

De gemeente vindt het belangrijk dat u zelf een keuze kunt maken uit één van de thuisorganisaties waarmee wordt samengewerkt.
Als uw thuiszorgorganisatie u bevalt, kunt u (in vrijwel alle gevallen) gewoon bij dezelfde organisatie blijven. Maar u heeft ook altijd het recht om over te stappen naar een andere organisatie. Daarvoor hoeft u niet te wachten tot uw indicatie afloopt. Dat kan op elk moment.

Mogen er dan nu ook andere taken worden gedaan dan alleen de huishoudelijke taken? Boodschappen, administratie, vuilnisbakken buitenzetten?

 

Ja, dat kan en mag de thuiszorgmedewerker doen, maar dan alleen die dingen die echt noodzakelijk zijn. De gemeente maakt geen onderscheid meer tussen verschillende soorten hulp. Bij iedereen heet het voortaan thuisondersteuning. En als ondersteunende taken noodzakelijk zijn, dan horen die erbij.
Ook hier geldt overigens dat de indicatie alleen gegeven wordt aan mensen die deze taken niet zelf kunnen verrichten, ook niet op een aangepaste manier of met hulp uit de omgeving.

Wat houdt een ondersteuningsplan in?
 

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die u maakt met de thuiszorgorganisatie.
Die afspraken worden gemaakt op basis van het verslag van de gemeente. In dat verslag staat dus wát er moet worden gedaan en hoe vaak. En in het ondersteuningsplan wordt dat verder uitgewerkt. Daarin staat bijvoorbeeld ook wanneer de ondersteuning start en op welke dagen er iemand komt.
Het belangrijkste doel van het ondersteuningsplan is dat u weet waar u als klant aan toe bent. Soms gaat de gemeente bij mensen op bezoek om te kijken hoe het gaat. Dan kunt u ook het ondersteuningsplan laten zien.

In overleg met uw thuiszorgorganisatie kan er trouwens ook andere informatie in het plan worden opgenomen. Bijvoorbeeld het telefoonnummer van uw huisarts en van een familielid dat gebeld moet worden als er iets is. Ook kan erin staan welke zorg of ondersteuning u nog meer krijgt en van welke organisaties.

Mijn indicatie loopt af wat nu?

 

Als uw indicatie afloopt, zal de gemeente tijdig contact met u opnemen voor een gesprek. Loopt uw indicatie bijna af en heeft u nog niets gehoord of maakt u zich zorgen? Dan mag u altijd contact opnemen met Het Sociaalplein om uw vragen voor te leggen.

Wat als ik het niet eens ben met het nieuwe besluit?

 

Als u het niet eens bent met het nieuwe besluit, dan mag u, net als bij andere beslissingen van de gemeente, bezwaar maken. In de brief met het besluit die u te zijner tijd ontvangt, wordt aangegeven hoe u dat kunt doen.