HomeContact
Professionals

Ik zorg voor een ander

Als u zorgt voor uw partner, ouder, kind, buur of vriend die gehandicapt is of ziek, dan bent u mantelzorger. U zorgt namelijk voor iemand met wie u een persoonlijke band heeft.

Waaruit bestaat mantelzorg?

Onder mantelzorg vallen allerlei soorten van hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal zorgtaken die dagelijks terugkomen.

Het is anders dan normaal

De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geven. En u heeft hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan.

Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.

Maar wel vanzelfsprekend

Vaak vindt iedereen in uw omgeving het vanzelfsprekend dat u deze zorg op u neemt. U voelt dat zelf misschien ook zo. Maar dat neemt niet weg dat het best zwaar kan zijn.

Overbelasting voorkomen

Het kan zijn dat u de zorg aan uw naaste combineert met de zorg voor uw gezin, met uw werk en met andere bezigheden. Om overbelasting te voorkomen heeft u misschien iets aan de tips, hulp van anderen of aan ondersteuning.