Het kan zijn dat zelfstandig wonen lastig is. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychische aandoening. Ook beginnende dementie of andere problemen bij het ouder worden kunnen zelfstandig wonen bemoeilijken. Wellicht is individuele begeleiding bij het wonen dan een oplossing.