Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Afhankelijk van uw situatie regelt u een pgb via de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In een budgetplan geeft u aan hoe u het budget wilt besteden.

Veelgestelde vragen over pgb en corona

Belangenvereniging Per Saldo beantwoordt op de website Pgb.nl veelgestelde vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor pgb-houders.

Pgb of zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waar uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar doen dan ook de bemiddeling en veel van de administratie eromheen.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt de zorg in. Daarnaast maakt u zelf afspraken met uw zorgverleners en bent u verantwoordelijk voor de administratie.

Pgb begeleiding door cliƫntondersteuner

Als u zich afvraagt of het pgb goed bij u past, kunt u gratis hulp vragen van een cliëntondersteuner. Hij of zij kan ook samen met u kijken wat er allemaal in uw plan moet komen te staan. Meer informatie over cliëntondersteuning kunt u vragen bij de gemeente.

Of doe de test op www.pgb.nl om te zien of een pgb inderdaad de juiste oplossing is voor u.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

Pgb aanvragen? Stel een plan op

Wilt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget? Dan is het belangrijk dat u een goed plan opstelt. In dat plan moeten onder meer de volgende vragen duidelijk worden beantwoord:

 1. Welke zorg of ondersteuning heeft u nodig?
 2. Waar wilt u die zorg of ondersteuning inkopen en wat zijn de kosten?
 3. Welk resultaat verwacht u van deze zorg of ondersteuning?
 4. Denkt u dat u met een pgb beter in de benodigde zorg en ondersteuning kunt voorzien dan met het standaard aanbod van de gemeente? En zo ja, waarom?
 5. Schakelt u, naast de betaalde zorg of ondersteuning, ook een kennis of familielid in om u te ondersteunen? En zo ja, kunt u dan onderbouwen dat deze hulp niet tot overbelasting leidt voor uw kennis of familielid?

Tip: Op www.pgb.nl vindt u een voorbeeldplan waarin u uw eigen gegevens kunt invullen.

Het pgb in de Wmo

Krijgt u Wmo-ondersteuning van de gemeente? En wilt u deze hulp zelf regelen? Dan kunt u voor een pgb-aanvraag terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Heerhugowaard. Met zo'n pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoersvoorziening.

U kunt het pgb alleen krijgen als u van de gemeente een maatwerkvoorziening ontvangt. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, dan moet de gemeente u de keuze geven: wilt u de zorg in natura ontvangen, of zelf regelen met een pgb?

Het pgb in de Jeugdwet

Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? En wilt u de hulp voor uw kind zelf regelen? Dan kunt u het pgb aanvragen bij de gemeente. U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

U kunt het pgb alleen krijgen als uw kind van de gemeente een individuele voorziening ontvangt.

Voorwaarden: Pgb in de praktijk

Met een persoonsgebonden budget heeft u zelf de regie, maar u moet ook zelf de financiën regelen. De gemeente kent een pgb dan ook alleen toe als u duidelijk kunt maken dat u een goede budgethouder bent. Enkele vragen die u zichzelf daarvoor zou kunnen stellen zijn:

 • Kunt zelf een planning, takenlijst en functieomschrijving maken?
 • Kunt u zelf een plan maken met begroting?
 • Kunt u de kwaliteit van de gewenste zorg of ondersteuning goed beoordelen?
 • Weet u wat er allemaal te koop is op dat gebied?
 • Kunt u sollicitatiegesprekken voeren, roosters maken en vervanging regelen bij ziekte?
 • Bent u goed in overleg voeren met instanties?
 • Denkt u dat u een goede werkgever bent?
 • Enzovoort.

Budgetplan

Een belangrijk onderdeel van uw pgb-aanvraag is het budgetplan. In het budgetplan geeft u aan hoe u uw pgb wilt gaan besteden. U beschrijft welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders u dit wilt doen. Daarnaast maakt u in het budgetplan een inschatting van de bedragen die u voor deze zorg denkt te gaan betalen.

De gemeente gebruikt uw budgetplan om uw pgb-aanvraag te beoordelen. Maar het budgetplan is ook een hulpmiddel voor uzelf: door een plan op te stellen, denkt u van tevoren goed na over de besteding van het budget dat u aanvraagt.

Voor meer informatie over het maken van een budgetplan kunt u terecht bij de gemeente. Of doe de minicursus Hoe maak ik een pgb-budgetplan van Per Saldo. Deze is gratis online te volgen.

De gemeente beoordeelt uw plan

De gemeente beoordeelt uw plan onder meer op de hiervoor beschreven punten. Als de gemeente voldoende redenen heeft om aan te nemen dat u een bekwaam budgethouder zult zijn, kan het pgb worden toegekend.

Persoonsgebonden budget voor kinderen

Wilt u het pgb aanvragen voor zorg of ondersteuning van uw minderjarige zoon of dochter, dan moet ook een plan worden ingediend, met dezelfde voorwaarden.

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Op de website van de SVB leest u hoe dat werkt.

Er zijn pgb-houders die hun budget gebruiken om familieleden of andere niet-professionele zorgverleners mee te betalen. Het kan zijn dat uw gemeente dan een lager maximaal uurtarief hanteert.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Gemachtigde of bewindvoerder tekent mee

Krijgt u hulp bij het opstellen van uw plan van bijvoorbeeld een bewindvoerder, mentor, gemachtigde of een instelling of aanbieder van (gesloten) jeugdhulp, dan moet deze persoon het plan mede ondertekenen.

Vergelijk hulpaanbod