Tijdens het keukentafelgesprek bespreekt u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. Hoe zorgt u ervoor dat u goed voorbereid op het gesprek komt?

Stel een plan op

De eerste stap is om voor uzelf te bepalen wat er niet meer goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft. Uw voorbereiding kunt u vastleggen in een persoonlijk plan. Dit is een document waarin u in kaart brengt hoe u graag wilt leven en wat voor zorg of hulp u daarbij nodig heeft. Meer over het maken van een persoonlijk plan.

Praat met anderen

Zoekt u hulp, maar heeft u moeite om te bepalen waar de problemen echt zitten? Praat er eens over met iemand die u goed kent. Samen kunt u op een rijtje zetten wat er minder goed gaat en bepalen wat uw wensen zijn. Hoe wilt u dat uw leven eruitziet? Wat wilt u graag kunnen? Wat heeft u nodig om zelfstandig te blijven wonen?

U kunt ook gaan praten met een cliëntondersteuner.

Vraag iemand om erbij te zijn

Vraag iemand die u goed kent om bij het gesprek te zijn. Dan kan diegene u steunen en met u meedenken. Bijvoorbeeld uw partner, een vriend, familielid en/of een mantelzorger. Als u niemand uit uw omgeving kunt vragen, kunt u ook gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is gratis.

Heeft u een mantelzorger, dan is het belangrijk dat u hem of haar voor dit gesprek uitnodigt. Tijdens het gesprek wordt dan bekeken wat uw mantelzorger nodig heeft om de zorg goed aan te kunnen. Lees ook de tips voor mantelzorgers.

Verdeel de rollen

Nodigt u iemand uit bij het keukentafelgesprek? Spreek van te voren af wat diegene doet tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld:

  • Een lijstje met vragen bijhouden, zodat u niets vergeet te vragen
  • Aantekeningen maken
  • Voor u samenvatten wat de medewerker van Het Sociaalplein zegt.

Maak uw problemen niet kleiner

De kunst is om tijdens het gesprek uw problemen niet te overdrijven, maar zeker ook niet kleiner te maken dan ze zijn. Misschien doet u dat laatste niet bewust, maar gebeurt het wel.

Wat heeft u al geprobeerd?

Tijdens het keukentafelgesprek gaat u met de medewerker van Het Sociaalplein op zoek naar mogelijke oplossingen voor uw hulpvraag. Er zijn misschien oplossingen die u al hebt geprobeerd, maar die niet genoeg helpen. Zorg ervoor dat u deze op een rijtje heeft.

Geef aan wat volgens u dan wel zou werken.

Bedenk wie u kan helpen

De medewerker van Het Sociaalplein zal u ook vragen wat u met hulp vanuit uw sociale netwerk kunt doen. Denk hier dus van tevoren al over na.

Is er iemand die u kan helpen, dan kunt u tijdens het gesprek laten zien dat u alvast heeft nagedacht over een oplossing. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u dat meteen duidelijk uitleggen.

Denk vooruit

Probeer zoveel mogelijk vooruit te denken. Denk niet alleen na over de beperkingen die u nu ervaart, maar ook over wat er later nog zou kunnen gebeuren. Heeft u medische gegevens die hier iets over zeggen? Neem die dan mee om ze te laten zien tijdens het gesprek.

Het is handig om er met een eventuele mantelzorger over te praten. Waar heeft u in de toekomst hulp bij nodig? Kan uw mantelzorger die dan nog geven? Wat gebeurt er als de mantelzorger wegvalt?

Stel vragen

Probeer tijdens het keukentafelgesprek zoveel mogelijk vragen te stellen. Wat kan de gemeente voor u doen? Wat zijn de mogelijkheden? Begrijpt u niet wat de medewerker van Het Sociaalplein bedoelt? Vraag dan om uitleg.

Vraag hoe het verder gaat na het keukentafelgesprek. Wat zijn de volgende stappen, wie neemt er contact met u op, en wanneer?

Vraag naar de eigen bijdrage

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vraag de medewerker van Het Sociaalplein om uitleg over de eigen bijdrage. U kunt de hoogte van de eigen bijdrage ook van tevoren opzoeken op de website van het CAK.

Meer tips

Meer tips voor het voorbereiden van het keukentafelgesprek vindt u in de folder Handig om te weten en niet te vergeten bij het keukentafelgesprek (PDF, 168,9 kB).

U kunt ook een online cursus volgen om u voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Deze wordt aangeboden door de Spieracademie.

Bestanden

Het keukentafelgesprek PDF, 168,9 kB
Vergelijk hulpaanbod