Menu

Laatste levensfase

Praktische kwesties rondom het zorgen voor iemand die sterft. Hoe u hierbij hulp kunt krijgen van anderen. Diensten voor palliatieve zorg.

Tips en adviezen voor de zorg in de laatste levensfase

Wat u kunt doen voor een naaste die gaat sterven. Zoals helpen met voeding en verzorging. En praten over de laatste wensen van de stervende.

Stervensbegeleiding

Praten over leven en dood, de balans opmaken met degene die zal sterven: het zijn vormen van stervensbegeleiding. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen.

Hulp en steun van anderen bij de zorg in de laatste levensfase

Als u zorgt voor iemand die sterft, dan kunt u hulp krijgen. Vraag familie, buren en vrienden om steun. Vrijwilligers of lotgenoten kunnen ook helpen.

Diensten voor palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. Het gaat om lichamelijke én geestelijke zorg. Hoe regelt u het en hoe wordt het...