Begeleiding bij het wonen (via de WMO)

Zelfstandig leven en werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kunnen verschillende belemmeringen zijn, waardoor het lastig is om zelf een huishouden te runnen en in je inkomen te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of het hebben van psychiatrische problemen. Ook beginnende dementie of andere problemen bij het ouder worden, kunnen maken dat zelfstandig leven minder makkelijk gaat. Begeleid wonen (via de WMO) kan dan een oplossing zijn.

Begeleiding bij het wonen werd, net als dagbesteding, tot 2015 geregeld via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Sinds 2015 valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO maakt onderscheid tussen individuele begeleiding (bij het wonen) en groepsbegeleiding (voor dagbesteding).

Individuele WMO begeleiding thuis

Met individuele WMO begeleiding wordt de ondersteuning bedoeld die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. De ondersteuning in de vorm van begeleid wonen kan nodig zijn op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld:

 • Bij het leggen en onderhouden van sociale contacten,
 • bij het organiseren van het huishouden
 • het bijhouden van de financiën
 • het afhandelen van de post
 • de vrijetijdsbesteding
 • het invoeren en handhaven van een dagritme
 • boodschappen doen
 • het leren nemen van belangrijke beslissingen
 • enzovoort

Wat kan iemand zelf?

Bij een vraag om individuele WMO begeleiding, kijken we altijd eerst naar wat iemand wél zelf kan doen. Vervolgens kijken we wat familieleden, vrienden en buren kunnen doen.
In aanvulling daarop kan professionele ondersteuning geboden worden als dat nodig is.
In overleg met alle betrokkenen bepalen we welke professionele ondersteuning precies nodig is. En of die ondersteuning intensief moet zijn of minder intensief.
Dit wordt wel een maatvoorziening genoemd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over begeleid wonen ofwel individuele WMO begeleiding? Stel uw vraag dan aan de medewerkers van Het Sociaalplein.

 • Telefoonnummer: 14 072.
  Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
 • E-mail: hetsociaalplein@heerhugowaard.nl
 • Langskomen kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis op Parelhof 1 in Heerhugowaard. Wilt u niet wachten en direct geholpen worden? Maak online een afspraak in de agenda van Het Sociaalplein.
Vergelijk hulpaanbod