Taxivervoer is vervoer per personenauto, taxibus of rolstoelbus, voor mensen die niet op een andere manier kunnen reizen.

In Heerhugowaard kunt u op pad met Regiotaxi Noord-Kennemerland.

De HugoHopper

Een inmiddels bekende vorm van vervoer in Heerhugowaard is buurtbus de Hugohopper. De bus heeft 4 lijnen met vaste routes. Maar ook vervoer van deur tot deur is mogelijk. Ook mensen in een rolstoel kunnen gebruikmaken van de Hugohopper. Om met de Hugohopper te kunnen reizen, moet u lid worden van de vervoersvereniging Heerhugowaard. Kijk op de website van Hugohopper of vraag de folder bij Het Sociaalplein in het gemeentehuis.

Vervoer in de regio: Regiotaxi Noord-Kennemerland

In Heerhugowaard is er Regiotaxi Noord-Kennemerland: vervoer voor iedereen die niet met het reguliere openbaar vervoer kan reizen. Het is vervoer van deur tot deur. U moet via de vervoerder een rit reserveren. U gebruik maken van Regiotaxi Noord-Kennemerland met een vervoerspas. Deze vraagt u aan bij uw gemeente.

Meestal reist u met Regiotaxi Noord-Kennemerland samen met anderen. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming.

Hulp bij vervoer via de gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat iedereen kan meedoen. Dus ook: reizen. Bijvoorbeeld naar familie of vrienden, naar de winkel of naar een club of vereniging.

Kunt u niet meer zelf op pad met de fiets, bus of de trein? En krijgt u het vervoer niet georganiseerd met hulp van vrienden of familie? Dan kunt u om hulp vragen bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket.

De gemeente kijkt wat uw problemen zijn en waar u het vervoer voor nodig heeft. Vervolgens stelt de gemeente een oplossing voor. Dat kan een taxipas zijn voor Regiotaxi Noord-Kennemerland. Het kan ook een andere oplossing of vervoersdienst zijn, als dat passend is in uw situatie. Meer lezen over het doen van een Wmo-melding.

Kosten reizen met Regiotaxi Noord-Kennemerland

Met een wmo-taxipas krijgt u doorgaans korting op Regiotaxi Noord-Kennemerland. De prijs ligt daardoor meer in de buurt van reizen met 'normaal' openbaar vervoer. U betaalt ook altijd een eigen bijdrage. Kijk op de website van Regiotaxi Noord-Kennemerland voor meer informatie over de kosten en het aantal kilometers dat u kunt reizen.

Vervoer door heel Nederland: Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Heeft u een taxipas voor wmo-vervoer, dan kunt u ook een Valypas aanvragen. Ook in een aantal andere gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Valyspas: bijvoorbeeld als u een Wmo-rolstoel, Wmo-scootmobiel of gehandicaptenparkeerkaart heeft. Lees de voorwaarden op Valys.nl.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys. U kunt ook bellen met 0900-9630.

Openbaar vervoer in en vanuit Heerhugowaard

Heeft u een beperking of ziekte waardoor reizen met bus of trein niet tot de mogelijkheden behoort? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor vervoer in Heerhugowaard en vanuit Heerhugowaard.

Taxivervoer naar werk of school

De Wmo-taxi is niet bedoeld om mee te reizen naar school of werk. Heeft u hier taxivervoer voor nodig, dan kunt u terecht bij het UWV.

Taxivervoer bij medische behandelingen

In sommige gevallen wordt het vervoer naar het ziekenhuis vergoed door de zorgverzekering. Dit betekent dat u er de Wmo-taxipas niet voor kunt gebruiken. Lees er meer over bij ziekenvervoer.

Organisaties

Taxi

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod