Studies en cursussen voor ouderen

Nu uw werkzame leven voorbij is, heeft u meer tijd om zich te verdiepen in nieuwe dingen.

Misschien weet u wel iets wat u altijd graag had willen doen, maar waar het nooit van is gekomen. Of u vindt het nuttig om iets te leren, omdat u dat nog niet beheerst. Zoals computeren of koken.

Computercursussen

Cursussen computergebruik en gebruik van internet zijn er in allerlei vormen. Er zijn ook cursussen voor het omgaan met tablets, zoals de iPad.

Vaak worden computercursussen gegeven door vrijwilligers via ouderenorganisaties, de bibliotheek of het buurtcentrum. Meestal zijn er ook cursussen speciaal voor senioren.

Cursus mobiel bellen

Wilt u weten hoe u met uw mobiele telefoon moet omgaan? Dan is een cursus mobiel bellen iets voor u. Misschien is er een organisatie bij u in de buurt die zo'n cursus organiseert.

Volksuniversiteit

Bij de Volksuniversiteit vindt u veel verschillende cursussen op het gebied van talen, kunst en cultuur. Ook vindt u hier creatieve cursussen, cursussen sociale en communicatieve vaardigheden en computercursussen.

Kijk op Volksuniversiteit.nl voor het cursusaanbod bij u in de buurt.

Open Universiteit

De Open Universiteit biedt veel cursussen en universitaire opleidingen aan. Op de website van de Open Universiteit vindt u meer informatie.

Hoger Onderwijs voor Ouderen

Speciale studies voor ouderen kunt u vinden bij universiteiten en hogescholen.

Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) biedt meer dan 1000 cursussen. Meestal mag u meedoen vanaf een leeftijd van 50 jaar. Bij de meeste cursussen maakt het niet uit wat voor vooropleiding u gehad heeft.

Meer informatie vindt u op de website van HOVO Nederland.

Speciale cursussen

Bij thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen kunt u vaak speciale cursussen vinden over het omgaan met een chronische ziekte, stoppen met roken of een cursus om beter te slapen.

Cursus vinden

Onder het kopje 'Hulpaanbod' op deze pagina vindt u een lijst met cursussen in uw gemeente of regio.

U kunt ook eens kijken in de gemeentegids of uw huis-aan-huisblad. Daarnaast kunt u eens langsgaan in het buurtcentrum. Of misschien kan de lokale ouderenorganisatie, ouderenbond of ouderenadviseur u meer vertellen.

Hulpaanbod

Kookcursus

Kookcursus

Koken: In de activiteit koken leert de deelnemer in groepsverband...

Computercursus

Cursus stoppen met roken

Intake en diagnostiek

Als we uw aanmeldformulier en verwijsbrief van de huisarts hebben...

Ambulante behandeling

Bij individuele behandeling komt u wekelijks of tweewekelijks voor...

Klinsche behandeling jongeren en volwassenen

Klinische opnames voor jongeren (Heerhugowaard en Den Haag) en...

Cursus leren omgaan met ziekte of handicap

Muziekcursus

Groepsgewijs musiceren: Het actief musiceren met elkaar en...

Geheugentraining

Middels oefeningen en opdrachten in een kleine groep training van...

Afasietraining

De Speech-Music Therapy Aphasia ( SMTA, individuele spraak – en...

Cursus EHBO

Creatieve cursus

Creatieve vaardigheden ontwikkelen

Er worden vaardigheden en technieken aangeleerd op het gebied van:...

Cursus theater / musical

Muziekcursus

Groepsgewijs musiceren: Het actief musiceren met elkaar en...

Organisaties

Cursusaanbieder voor senioren

SeniorWeb Heerhugowaard

 072-57 15 517 heerhugowaard.seniorweb.nlVan Veenweg 981701HHHeerhugowaard

Diëtistenpraktijk Voeding op Maat

 06-23 94 48 82 voeding-op-maat.nlParelhof 11703EZHeerhugowaard

Leger des Heils Bij Bosshardt Heerhugowaard

 072-57 22 311 cwzwnoordholland.legerdesheils.nlSpui 791703MKHeerhugowaard

Vergelijk hulpaanbod